تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 17:34 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: گاراژ کامیون داران خوی

تریلی اسکانیا پی400 های لاین نسل دوم سفید با تانکر سه محور ماموت شرکت نفتی

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 17:31 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: گاراژ کامیون داران خوی

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۳ | 11:49 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: وحید کریملو از خوی

کشنده اسکانیا جی 400 استریم لاین های لاین سفید در ایران اتوبان زنجان قزوین

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.irبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳ | 16:1 | نویسنده : وحید کریملو

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.irبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳ | 15:59 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: آرمین از مازندران

کشنده اسکانیا R420 های لاین سفید نسل دوم ماموت دیزل با یخچال سه محور ماموت

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.irبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳ | 15:50 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: آرمین از مازندران

کامیون باری اسکانیا پی340 سقف نرمال ش چرخ تک یخچالی ماموت شرکت کاله آمل مازندران

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.irبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 23:1 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: جواد حیدری از مازندران

نمایشگاه حمل و نقل تهران آبان ماه 93

93.8.5

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 22:58 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: 93.8.5 نمایشگاه حمل و نقل آبان ماه 93 تهران - جواد حیدری

کشنده اسکانیا جی 400 های لاین قرمز استریم لاین - SCANIA G400 HIGHLINE STREAMLINE RED

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 22:53 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: جواد حیدری 93.8.5

کشنده اسکانیا پی 400 های لاین SCANIA P400 HIGHLINE سفید شرکت ماموت دیزل

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir

 


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ | 10:48 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: شهرستان خوی از کامیون های زیبای شهرستان خوی

عکس: وحید کریملو منبع: سایت ایران ترانزیت

کشنده اسکانیا آر 420 تاپ لاین قرمز نسل 1 با تریلر کشویی ریلی کرکره ای ماموت سه محور قرمز

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir

 

 


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ | 21:54 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: شهرستان خوی 93.8.2

عکس: وحید کریملو منبع: سایت ایران ترانزیت

کشنده اسکانیا آر 420 های لاین سفید نسل دوم شرکت گنج بار تهران با تریلر کشویی کرکره ای سه محور ماموت

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir

 


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ | 12:16 | نویسنده : وحید کریملو

عکس: وحید کریملو منبع سایت: ایران ترانزیت

کشنده اسکانیا 112 هاش تک وارداتی ایران 17 در شهرستان خوی

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : چهارشنبه سی ام مهر ۱۳۹۳ | 12:13 | نویسنده : وحید کریملو

منبع عکس: سایت ایران ترانزیت

کشنده اسکانیا آر 420 های لاین آلبالویی زرشکی ایران 25 تبریزی در شهرستان خوی

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ | 23:36 | نویسنده : وحید کریملو

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ | 23:33 | نویسنده : وحید کریملو

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : جمعه هجدهم مهر ۱۳۹۳ | 23:26 | نویسنده : وحید کریملو

منبع عکس: ایران ترانزیت به آدرس اینترنتی www.irtransit.ir

برای مشاهده تصاویر بیشتر روی آدرس کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و از بازدید آن لذت ببرید

www.irtransit.ir


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۳ | 11:42 | نویسنده : وحید کریملو

منبع: سایت ایران ترانزیت www.irtransit.ir

برای مشاده تصاویر بیشتر و بزرگتر همین عکس روی آدرس یا خود عکس مربوطه کلیک کنید تا به سایت ایران ترانزیت رفته و عکس ها را بزرگ و زیبا دیدن فرمایید

آدرس سایت ایران ترانزیت www.irtransit.ir

 


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۳ | 14:35 | نویسنده : وحید کریملو

منبع: سایت ایران ترانزیت www.irtransit.ir

برای ورود به سایت ایران ترانزیت روی عکس کامیون اسکانیا یا آدرس www.irtransit.ir یا روی بنر زیر کلیک کنید.


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۳ | 14:24 | نویسنده : وحید کریملو

منبع: سایت ایران ترانزیت

برای مشاهده ادامه عکس ها و عکس های بیشتر لطفا روی آدرس سایت ایران ترانزیت www.irtransit.ir یا روی عکس زیر و بالا کلیک کنید

عکس: 93.3.8 خوی


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۲ | 12:23 | نویسنده : وحید کریملو

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید

برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنید


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : یکشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۲ | 20:28 | نویسنده : وحید کریملو


برای ورود به سایت ایران ترانزیت و مشاهده تصاویر بهتر و بیشتر روی عکس کامیون اسکانیا یا اینجا کلیک کنیدبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ | 14:32 | نویسنده : وحید کریملو


برای ورود به سایت ایران ترانزیت اینجا را کلیک کنید(سایت ایران ترانزیت بزرگترین گالری عکس کامیون کشنده می باشد)مشاهده سایت را از یاد نبرید

برای ورود به سایت تراک استور اینجا را کلیک کنید( سایت تراک استور سایت نیازمندی های کامیون و کشنده و تریلر و...... می باشد)

برای ورود به انجمن ایران ترانزیت اینجا را کلیک کنید(در مسابقه بهترین عکس کامیون شرکت نمایید)


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:27 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:26 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ | 17:24 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 12:14 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 12:7 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 12:4 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 22:36 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده تصاویر بیشر اینجا را کلیک کنید یا روی عکس و بنر های ایران ترانزیت کلیک کنیدبرچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ | 16:33 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه سوم بهمن ۱۳۹۲ | 16:25 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۹۲ | 9:53 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ | 12:5 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ | 21:52 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۲ | 18:55 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ | 12:20 | نویسنده : وحید کریملو


برای مشاهده تصاویر بیشتر به سایت ایران ترانزیت به آدرس: www.irtransit.ir مراجعه نمایید با روی عکس های زیر کلیک کنید


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ | 13:25 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ | 10:31 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 13:21 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ | 18:29 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ | 14:17 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ | 13:2 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ | 16:34 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ | 16:14 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 12:20 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا آر420 قرمز ایران15 با تریلر چادری سه محور ماموت قرمز تقدیم به دوستان تبریزیمون آقا علیرضا ولوو و محمد اسکانیا.این عکس رو تابستان گرفته بودم اونموقعی که دوربینم کار میکرد از بابت بیکیفیتی عکس هم شرمنده.ضمنا دوستان گلم فردا منتظر رونمایی از عکس یه کشنده ولوو اف اچ باشید آخه رنگش حرف نداره


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, کامیون اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ | 9:57 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا آر420 قرمز نسل جدید با جلو پنجره خاکستری و تریلر سه محور چادری


برچسب‌ها: شرکت ماموت دیزل, ماموت دیزل, کامیون اسکانیا, کشنده اسکانیا, تریلی اسکانیا

تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ | 9:10 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا113H 360 که محور سوم خود کشنده مثل محصولات ولوو بالابر داشته.این تنها اسکانیا113Hهست که تو خوی به این رنگی هستش و همشون سفید هستند


برچسب‌ها: اسکانیا113, کامیون اسکانیا, کشنده اسکانیا, اسکانیا وارداتی, اسکانیا

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ | 12:47 | نویسنده : وحید کریملو
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ | 21:15 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده مانFE460 و اسکانیا113 ام 420


برچسب‌ها: کشنده مان, کامیون مان اف ای, مانFE460, کشنده مانFE460, کشنده اسکانیا

تاريخ : سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ | 9:39 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا جی380 آبی رنگ سقف کوتاه کاوردار با تریلر سه محور چادری تقدیم به دوستداران اسکانیا از آقا مسعود ان ال و محمد امین و ایمان پی340 و محمدجواد و محمد480 و  علیرضا ولوو و محمد اسکانیا وعباس آکسور و امیرهادی اینترناک و وحیدf12 و علی دیزل و سجاد تک و سجاد اف هاش و بقیه دوستان که اسمشون نامبرده نشد که من کوچیک هر چی بچه بامرام هستم


برچسب‌ها: ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, کشنده اسکانیا, کامیون اسکانیا جی380

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 11:26 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا تاپ لاین زرد رنگ در خوی.این دومین اسکانیا تاپ لاینی بود که دیدم.اولین تاپ لاین مربوط بهسال 87یا88 میشد که اسکانیا تازه وارد کشور شده بود و یکی از اینا رو من دیدم رنگ سبز که گذاشتم واستون،یا الله فقط نگاه میکردم اون لامسب هم ماشین رو خوابیده کرده بود و تایراش نسبت کوچیک بود خداییش دیوونه شدم واین دومیش بود با تریلی چادری سه محور کشویی مایان کوگل.دوستان یه سر هم به ایمان پی340 دوست عزیزمون سری بزنید بعد از مدت ها به روز شده.http://imanscaniap340.blogfa.com/


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, کشنده اسکانیا, کامیون اسکانیا

تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 11:21 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا آر420 تاپ لاین سفید رنگ در خوی


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, کشنده اسکانیا, کامیون اسکانیا

تاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 17:7 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا جی380 سفید های لاین کاور باک دار با تریلر چادری سه محور ایران رخش در گاراژ کامیون داران خوی


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۱ | 18:33 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا112 سفید ایران17 به تریلر چادری سه محور


برچسب‌ها: اسکانیای وارداتی, کشنده های وارداتی, کامیون اسکانیا, کشنده اسکانیا, اسکانیا

تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۱ | 11:53 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیاR420 TOPLINE سیاه با تریلر چادری سه محور مارال صنعت ارومیه


برچسب‌ها: کشنده اسکانیا, کشنده SCANIA, ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل

تاريخ : جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ | 13:9 | نویسنده : وحید کریملو

این خودم و کشنده اسکانیا آر420 زرشکی

اینم آر420 با شوفرش

برای مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر رو عکس ها کلیک کنید

این عکس رو چند ساعت پیش گرفتمش و خیلی خوشگله.قبلا طرف اف هاش12 داشت که عکس اون رو هم دارم میزارم ولی چند ماهه اینو خریده و بالاخره امروز شکار شد.از این رنگا یکمی سخت پیدا میشه.ظرف راست اسکانیا یه مدرسه هستش که دبیرستانه و دبیرستان و اونجا تموم کردیم صد متری با خونمون فاصله هستش


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, تریلی اسکانیا زرشکی رنگ, کشنده اسکانیا

تاريخ : سه شنبه هفتم آذر ۱۳۹۱ | 11:23 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده بر های شرکت هاگ ابر اسکانیا آر420 تاپ لاین سفید آر420 تاپ لاین آبی آر420 های لاین سفید و جی380 سقف کوتاه زرد

برای مشاهده ادامه تصاویر بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


برچسب‌ها: تریلی های شرکت هاگ بار, ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, کشنده اسکانیا

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ | 11:44 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده فوق زیبای اسکانیا آر420 های لاین صورتی رنگ که بد جایی پارک کرده بود فکر کنم واسه همین اینجوری ازش عکس گرفته شده.این عکس رو یکی از دوستان گلم آقا محمد اسکانیا گرفته و داده واسه من.از اینجا ازش تشکرات ویژه به عمل می آید


برچسب‌ها: ماموت دیزل, کشنده اسکانیا, محصولات ماموت دیزل, کامیون اسکانیا, تریلی اسکانیا

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۱ | 13:32 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا پی340 سقف کوتاه یا کابین کوتاه با پلاک ترانزیت.سمت چپی پی340 ترانزیت ایرانی وسمت راستی آر420 ترک


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, کشنده اسکانیا, تریلی اسکانیا

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 11:54 | نویسنده : وحید کریملو

کشنده اسکانیا آر420 های لاین با تریلر چادری سه محور قرمز


برچسب‌ها: ماموت دیزل, شرکت ماموت دیزل, محصولات ماموت دیزل, تریلی اسکانیا, کشنده اسکانیا

تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ | 14:12 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده عکس با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنید

اینم یه کشنده اسکانیا 113 ام ایرانی که تو شهرک خودمون پیداش کردم خیلی ماشین تر و تمیزیه،الته رنگش کردند


برچسب‌ها: کامیون اسکانیا, کشنده اسکانیا, اسکانیا وارداتی, کشنده اسکانیا113 ام ایرانی, عکس تریلی

تاريخ : شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ | 18:58 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده عکس با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنید

اینم یه کشنده اسکانیا آر420 های لاین سفید با تانکر سه محور ماموت،که از ناوگان مجهز شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا میباشد


برچسب‌ها: ناوگان شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا, شرکت خط صبا, شرکت حمل و نقل بین المللی راه ابریشم, اخبار شرکت حمل و نقل بین المللی خط صبا, کشنده اسکانیا

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۱ | 13:56 | نویسنده : وحید کریملو

اینم یه اسکانیا 143 ام 450 اسب بخاری برای دوست داران اسکانیا143ام

برای مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنیدبرچسب‌ها: کشنده اسکانیا143m, کشنده اسکانیا, اسکانیا 143m, اسکانیا, کشنده scania 143m

تاريخ : شنبه هشتم مهر ۱۳۹۱ | 14:15 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده عکس با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنید

دوستان اینم یه آر420 ایران17 مشدی حال میکنید


برچسب‌ها: کشنده اسکانیا, اسکانیا, کشنده ایرانی, SCANIA, SCANIA R420 HIGHLINE

تاريخ : جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ | 9:37 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده عکس با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنید

دوستان این 112H تک رو تقریبا از یک کیلومتری خونمون پیداش کردم و تقدیم میکنم به دوستان عزیزم همچون مسعود و محمدامین و محمد480 و سجاد و سعید اسکانیا و دلیجان و عباس آکسور و مهدیزل و ایمان و بقیه بروبچ که اسکانیا خیلی دوست دارند


برچسب‌ها: SCANIA, SCANIA 112H, اسکانیا, اسکانیا112H, کشنده اسکانیا

تاريخ : دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ | 8:46 | نویسنده : وحید کریملو

برای مشاهده عکس با اندازه بزرگتر رو عکس کلیک کنید

اینم یه p340 قرمز رنگ واسه آقا ایمان گل که بعد مدتی میخواد به جمع ما بپیونده،دمش گرم


برچسب‌ها: SCANIA P340 HIGHLINE, SCANIA, SCANIA P340, اسکانیا, کشنده اسکانیا